Вовед во „Канонот“ на Вилијам Стерлинг

ПРЕДГОВОР ДО „СИМБОЛИСТИТЕ“ ПРЕЗИРОТ кон древното знаење е сигурен знак на просветлен ум. Ние сме луѓе. Пред нашето време, разумот многу малку влијаел на човештвото. Доказот на горново тврдење е дека во минатото немало железници, пароброди, торпеда или некои од оние анестетички новини во однос на времето и просторот со кои се гордееме и врз

ПОВЕЌЕ …

Телемитски прослави

O.T.O. Newsletter Vol. I N0 2, 1977 e.v.  AL II. 36: “ Постојат ритуали на елементите и прослави на сезоните.”  Ритуали на елементите – Коментарот на Терион: “Секој елемент – Оган, Земја, Воздух, Вода и Дух – поседува своја сопствена Природа, Волја и Магичка формула. Поради тоа секој елемент може да има свој соодветен ритуал.”

ПОВЕЌЕ …

Крвна клевета

Бил Хајдрик Copyright © 1985 by Bill Heidrick Овој уводник за првпат се појави во The Magical Link, 10/31/85 e.v. Во последните неколку месеци во САД на површина се појави древното зло. Тоа е озлогласеноста позната како „обвинување за крвна жртва“. Новинските агенции пренесуваа приказни, а една голема ТВ станица лансира документарец за необичната тема

ПОВЕЌЕ …

Делови на душата

( Напомени на Liber 777 ) Оваа колона често е занемарувана од студентите при проучувањето на Liber 777 бидејќи е на еврејски. Кабалистичките делови на душата претставуваат патоказ во многу пресудни работи. Овој краток преглед не може да даде потполн увид за предметот на расправата, но ќе бидат нагласени некои поединости и ќе биде претставена

ПОВЕЌЕ …

За Кроулијанството

“Така имате ѕвезда и ѕвезда, систем и систем; нека едното не го познава добро другото!” – Liber Legis I:50. Прави што ти е волја и тоа нека биде цел закон Старите кралеви имале несреќна навика да ги убиваат гласниците кои донесувале лоши вести. Убивањето на гласникот не ги решавало проблемите, но секако правело кралот подобро

ПОВЕЌЕ …

Празноглави Атињани

Извадок од „Konx Om Pax“ од A. Kроули Свети Павле проговори од ридот на Марс кон празноглавите Атињани; Попрво би им зборувал на ѕвездите отколку на празноглави Атињани. Лесно е да се објави култ, да се извика нов крстоносен поход со “Deus Vult” Но нема да добиете добар одзив од празноглавите Атињани. Луѓето од Лондон

ПОВЕЌЕ …

Ајда Кредок: Сексуална Мистичарка

Ајда Кредок: Сексуална Мистичарка и Маченица за Слобода од Vere Chappell, GTG Презентирано на Втората Национална Конференција на О.Т.О. 7 август, 1999 e.v. Во Том III Број 1 од Еквинокс (објавен во 1919), Алистер Кроули го ревидирал документот што е наречен Небески Младоженци[1]. Во ова дело, жената што е идентификувана како „Ајда К…..“ тврди дека

ПОВЕЌЕ …

Диодор Сицилиски за Изида

13. И покрај овие, тие велат дека постојат други богови кои биле земски (терестријални), додека порано биле смртници, но кои поради нивната мудрост и добри дела, кои им ги направиле на сите луѓе, достигнале бесмртност, па некои од нив дури биле и кралеви на Египет. Кога ќе се преведат нивните имиња, во некои случаи тие

ПОВЕЌЕ …

Жените и Телемата

In Nomine Babalon Aisha Qadisha Прави што ти е волја и тоа нека биде цел Закон Како многу Телемитски жени се разочарував од забележаното женомрзие кое се провлекува низ некои од Кроулиевите дела. Ги слушнав некои од браќата кои се ставаа во негова одбрана велејќи дека таквите духовити забелешки полни со женомрзие се балансирани со пофалби

ПОВЕЌЕ …

Бројот на Ѕверот

Постои популарно сфаќање, делумно поради неинформираност или поради суеверие дека бројот 666 е број на Ѓаволот, односно Сатаната. Неупатените луѓе ваквото верување го поткрепуваат со авторитетот Јован Богослов и неговата Апокалипса. Во неа во глава 13 стих 18 се вели: “Тука е мудроста, кој има ум нека го пресмета бројот на ѕверот, бидејќи е број

ПОВЕЌЕ …