Прави што ти е волја и тоа нека биде целиот Закон

Ако имате потреба да воспоставите директен контакт со управните и административни тела на Ordo Templi Orientis – Македонија
или имате прашања во врска со Редот, може да не контактирате преку следните мејлови и веб адреси:

Официјалната страница на Secret fire Ложата може да ја посетите преку овој линк.
Официјалната страница на Osoronnofris Кампот може да ја посетите преку овој линк.

Љубовта е закон, љубов под волја